Dyrektor- mgr Edyta Oszer p.o. dyrektora
Główny Księgowy – mgr Jolanta Tomaszycka


Dział Metodyki:
Kierownik  - mgr Agnieszka Kozakiewicz
instruktor muzyczny -  mgr Agnieszka Kozakiewicz
Instruktor plastyki – mgr Adam Smólski
Elektroakustyk – Robert Czerski


Dział Administracji:
Kierownik – mgr Edyta Oszer
pracownik gospodarczy – Danuta Sarosiek
pracownik gospodarczy – Anna Martens
konserwator – Jarosław Cilulko

Kino „Sokół”
Kierownik – mgr Krystyna Kostera
operator – Tadeusz Sarosiek
operator – Tadeusz Natunewicz
pracownik biurowy – Marzena Plichta
pracownik biurowy – Grażyna Czerska

Muzeum Ziemi Sokólskiej
mgr Edyta Wiśniewska
Punkt Informacji Turystycznej – mgr Sylwia Nowakowska

Wiejski Klub Kultury w Starej Kamionce
Kierownik – Lilia Żółtko
instruktor  - Dorota Panasiuk