TEATR
TEATR amatorski “Teatralne kaszaloty” - dla młodzieży od lat 13- instruktor teatralny mgr Mateusz Tymura
TEATR amatorski “Ktoś” - dla dzieci do lat 13- instruktor teatralny mgr Mateusz Tymura

TEATR amatorski dla dorosłych "Zawsze młodzi" - instruktor teatralny mgr Mateusz Tymura
spektakle teatralne i kabaretowe, konkursy recytatorskie

MUZYKA
RYTMIKA- "Bum Bum zespół"  zajęcia dla 5-6 latków – instruktor mgr Agnieszka Kozakiewicz
CHÓR “Sokólskie Wrzosy”- warsztaty wokalne dla emerytów, rencistów, osób starszych- instruktor- mgr Dorota Tymińska
ZESPÓŁ REGIONALNY "Jemioła"- instruktor mgr Ewa Dębko
GITARA- nauka gry -  od 8 lat- prowadzący- mgr Piotr Ignatowicz
SKRZYPCE – nauka gry – od lat 8- prowadzący mgr Dariusz Gałecki
koncerty, przeglądy, konkursy

PLASTYKA
prowadzący- mgr Adam Smólski
KOŁO PLASTYCZNE “Tęcza”- zajęcia dla dzieci od lat 7
KOŁO PLASTYCZNE “Plama”- zajęcia dla młodziezy i dorosłych
wystawy, kiermasze, warsztaty

FILM
KINO “Sokół”- kierownik – mgr Krystyna Kostera
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY “Fantom”- prezes- mgr Krystyna Kostera
pokazy, spotkania z aktorami i reżyserami, warsztaty

MUZEUM
instruktor d/s Muzeum- mgr Edyta Wiśniewska
Punkt Informacji Turystycznej - mgr Sylwia Nowakowska
Wystawy stałe
Wystawy czasowe
Prelekcje i wykłady, spotkania
Lekcje muzealne
Warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
Obsługa zwiedzających Muzeum