Klauzula informacyjna Sokólskiego Ośrodka Kultury

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.    Administratorem danych osobowych jest Sokólski Ośrodek Kultury (dalej SOK) z siedzibą główną w 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1.
2.    Inspektorem ochrony danych osobowych w SOK jest
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na zajęcia, warsztaty oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom za wyjątkiem tych z przepisów prawa (np. policja itp.) na ich pisemny wniosek.
4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności SOK, zgodnie z Jednolitym, rzeczowym wykazem akt SOK.
5.    Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6.    Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7.    Podanie danych osobowych w przypadku warsztatów artystycznych jest dobrowolne. Jednak, jeżeli nie zostaną podane uniemożliwi to ich wykorzystanie w celach informacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w warsztatach.
8.    Uczestnictow w zajęciach, warsztatach oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez SOK jest równoznaczne z wyrażeniam zgody na wykonywanie i wykorzystanie zdjęć w celach reklamujących wydarzenie.
                                

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury