Sokólski Ośrodek Kultury

b_150_100_16777215_00_images_klub_stara_kamionka.gif

Formy działalności WKK:

-       dziecięce koło plastyczne

-       zespół wokalny „Razem”

-       festyny plenerowe

-       imprezy okolicznościowe

-       bele sylwestrowe

-       turnieje i mecze bilarda oraz tenisa stołowego

-       wynajmy sali na spotkania rodzinne

W budynku Klubu mieści się: Filia Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

 

Historia Wiejskiego Klubu Kultury w Starej Kamionce

Wiejski Klub Kultury w Starej Kamionce oddano do użytku w 1991 r. Inwestorem budowy był Sokólski Ośrodek Kultury, natomiast część prac budowlanych wykonali w czynie społecznym mieszkańcy Kamionki.

Klub jest jedną z placówek Sokólskiego Ośrodka Kultury upowszechniającą kulturę w środowisku wiejskim. Działania skierowane do różnych grup wiekowych prowadzą instruktorzy: Jolanta Żółtko i Dorota Panasiuk.

W 2007 r. przeprowadzono generalny remont placówki dzięki środkom unijnym. 

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet 2 – „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.3 – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

WKRÓTCE