Sokólski Ośrodek Kultury

W Sokólskim Ośrodku Kultury działają pracownie: teatralna, muzyczna, plastyczna, Dyskusyjny Klub Filmowy, funkcjonują grupy: Klub Seniora “Wrzos”, Nauczycielski Klub Seniora, Sokólski Pododdział Kawalerii im 10-go Pułku Ułanów Litewskich,  oraz odbywają się zajęcia nauki gry na instrumentach oraz kursy języka angielskiego.

 

Sokólski Ośrodek Kultury  czynny jest codziennie od 8.00 do 20.00. Większość zajęć odbywa się po godzinie 15.00.  Stałym i okazjonalnym uczestnikom proponujemy udział w imprezach kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych i rekreacyjno – sportowych.
W czasie ferii zimowych i letnich dom kultury realizuje specjalną ofertę programową dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście.

 

TEATR

TEATR amatorski “Coś” - dla młodzieży od lat 13- prowadzący- mgr Zbigniew Dębko

Spektakle

 

MUZYKA

RYTMIKA- "Bum Bum zespół"  zajęcia dla 5-6 latków – prowadząca  mgr Agnieszka Kozakiewicz

CHÓR “Sokólskie Wrzosy”- warsztaty wokalne dla emerytów, rencistów, osób starszych- prowadzący- Piotr Czeczot

CHÓR “Canti Amo”- prowadzenie i warsztaty wokalne od lat 13- prowadząca- mgr Ewa Dębko

ZESPÓŁ REGIONALNY "Jemioła"- prowadzenie i lekcje wokalne mgr Ewa Dębko

GITARA- nauka gry -  od 10 lat- prowadzący- mgr Piotr Ignatowicz

                                                 

KONCERTY

PRZEGLĄDY

KONKURSY

 

PLASTYKA

prowadzący- mgr Adam Smólski

KOŁO PLASTYCZNE “Tęcza”- zajęcia dla dzieci od lat 7

KOŁO PLASTYCZNE “Plama”- zajęcia dla młodziezy i dorosłych

WYSTAWY

KIERMASZE

WARSZTATY

 

FILM

KINO “Sokół”- p.o.kierownika- mgr Urszula Pyłko

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY “Fantom”- prezes- mgr Krystyna Kostera

 

MUZEUM

instruktor d/s Muzeum- mgr Aleksandra Pluta

Punkt Informacji Turystycznej - mgr Edyta Wiśniewska

Wystawy stałe

Wystawy czasowe

Prelekcje i wykłady

Spotkania

Warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Obsługa zwiedzających Muzeum

WKRÓTCE