Sokólski Ośrodek Kultury

DZIAŁALNOŚĆ PRZY SOKÓLSKIM OŚRODKU KULTURY

http://www.luksorient.pl/
Klub utworzono : 16.01.2009r.
Siedziba klubu mieści się w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul.Grodzieńska 1.
Zarząd Klubu:Prezes- Wojciech Zajkowski, Viceprezes- Joanna Miroń , Sekretarza- Iwona Ziziuk, Członek- Adama Miroń, Członek- Marzena Miron
Trener: Józef Bochenko

Nauczycielski Klub Seniora działa przy Sokólskim Ośrodku Kultury od roku 1983 pod opieką Danuty Łotowskiej. Organizuje czas wolny i życie towarzyskie ponad czterdziestu nauczycielom – emerytom zrzeszonym w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokółce. Przewodniczącą klubu jest Halina Szubzda.

WKRÓTCE