Sokólski Ośrodek Kultury

Kolejny raz w sokólskim kinie "Sokół" rozbrzmiewały kolędy i pastorałki różnych kultur. O narodzeniu Jezusa Chrystusa opowiadały pieśni wykonywane w języku polskim, starocerkiewnosłowiańskim, białoruskim, rosyjskim, ukraińskim. Na scenie zaprezentowały się chóry i zespoły z Sokółki, Krynek oraz Grabówki a także z Grodna.

     Kolędy królują w skarbcu polskiej kultury obok takich dzieł jak mickiewiczowski Pan Tadeusz czy chopinowskie mazurki. Te pieśni są kochane i szanowane przez naród polski. Przekazywane z pokolenia na pokolenie stały się stały się cenioną częścią narodowej duszy.

    Podczas koncertu kulturę i tradycję katolicką reprezentowały chóry: Sokólskie Wrzosy pod dyrekcją Piotra Czeczota oraz Chór Parafii WNMP w Sokółce pod kierunkiem Krzysztofa Zalewskiego.

    Prawosławie jako nierozerwalna część kultury polskiej i wyraźny element lokalnej społeczności również kultywuje tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Swoje kolędy zaprezentowali: Chór Parafii Prawosławnej pw. Aleksandra Newskiego w Sokółce pod kierunkiem Michała Fidziukiewicza, Chór Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia NMP w Krynkach pod dyrekcją Jolanty Horosz oraz Prawosławny Chór Rodzinny Stebło.

Gościem wydarzenia był Zespół muzyki folkowej ukraińskiej i białoruskiej ze Wspólnoty Ukraińców w Grodnie - "Barwinok", który urozmaicił koncert różnorodnymi pieśniami i barwnymi opowieściami.

   Pełna sala zadowolonej publiczności oraz wiele chętnych do zaprezentowania się zespołów dowiodły, że wydarzenie jest potrzebne i wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Sokółki.

WKRÓTCE