Sokólski Ośrodek Kultury

Warsztaty filmowe pod hasłem "Od myśli do filmu" będą realizowane w SOK. Skierowane są do młodzieży oraz osób dorosłych. Informacje oraz zapisy prowadzi Krystyna Kostera, Sokólski Ośrodek Kultury- tel 85 711 24 35. Udział nieodpłatny!  Zapraszamy!

   Ekipa specjalistów zajmie się takimi zagadnieniami jak: obsługa sprzętu audiowizualnego, scenopisarstwo, reżyseria, gra aktorska, montaż filmu. Efekty zajęć- krótkie filmy - będą prezentowane dla sokólskiej publiczności.

Projekt realizowany jest w ramach gminnego programu "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek  oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej".

WKRÓTCE