Sokólski Ośrodek Kultury

Stowarzyszenie Q Pomocy i Grupa Przyjaciół Moniuszki; przy Sokólskim Ośrodku Kultury w okresie czerwiec – listopad 2016r realizują projekt, w ramach którego zostanie przygotowany i wystawiony spektakl muzyczny Widm Stanisława Moniuszki na podstawie  Dziadów Adama Mickiewicza.

 

    W projekt zostały zaangażowane grupy wykonawców pochodzących z różnych środowisk, tj. muzycy zawodowi, członkowie Teatru Amatorskiego COŚ i KTOŚ Seniorzy z UTW w Sokółce, domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce (osoby niepełnosprawne), dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
    Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.

WKRÓTCE