Sokólski Ośrodek Kultury

W ramach pierwszego dnia Dni Sokółki - 11 czerwca 2016 r, w centrum miasta odbył się festyn prezentujący kulturę oraz tradycje kulinarne terenów przygranicznych tj. Podlasia i gór.

    Kulturę podlaską reprezentowali Cyganie, Białorusini oraz Tatarzy. Goście z gór to mieszkańcy Piwnicznej Zdroju. Na scenie zaprezentowały się zespoły: " Cygańskie serca", "Buńczuk" i "Kalinka" oraz "Dolina Popradu".

    W smakowe szranki stanął podlaski bigos i góralska kwaśnica oraz placki ziemniaczane kontra pszenne  placki pasterskie. Publiczność syta dobrej muzyki i regionalnych smakołyków wzięła udział w czterech konkursach z nagrodami.

    Przez cały dzień trwał Jarmark Św. Antoniego, pokazy rękodzielnicze oraz pieczenie gigantycznego sękacza z 500 jaj.

Przedsięwzięcie zrealizowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Przedsięzięcie pod nazwą Spotkanie Kultur Pogranicza. promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW woj. podlaskiego oraz Gminę Sokółka. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Przedsięwzięcie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2010.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

WKRÓTCE