Sokólski Ośrodek Kultury

W środę 23 maja o godz. 16:30 w kawiarni "Lira" odbył się koncert dedykowany mamom. Zaprezentowały się dzieci i młodzież na co dzień uczęszczające na  różnego rodzaju zajęcia artystyczne w SOK. 

 

    Prezentacje rozpoczęły najmłodsze dzieci, które przez cały rok przychodziły na zajęcia Rytmiki prowadzone przez Agnieszkę Kozakiewicz. Michał Gieniusz z grupą teatralną "Ktoś" przygotował krótką formę teatralną. Następnie prezentowali się uczniowie uczący się gry na instrumentach: gitarze- pod kierunkiem Piotra Ignatowicza, skrzypcach- z klasy Dariusza Gałeckiego oraz fortepianie- Agnieszki Kozakiewicz.

WKRÓTCE