Sokólski Ośrodek Kultury

27 września o godzinie 16:00 , w Galerii "Za Lirą" Sokólskiego Ośrodka Kultury  otwarta została wystawy prac Pauliny Iłendy pt. "Ciągi". Prace można oglądać do 25 października. Zapraszamy!


     Paulina Iłenda - absolwentka studiów licencjackich na kierunku grafika warsztatowa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie podejmuje studia magisterskie na scenografii. Brała udział w wystawach zbiorowych: "Uczeń i Nauczyciel" (2014), "Kontrasty" (2015). Indywidualne: "Metr osiemdziesiąt na dwa" (2014).
"Ciągi" to jej druga, a w tym wypadku również trzecia, wystawa indywidualna, prezentowane na niej prace powstawały w Pracowni Ubioru Unikatowego i Druku Wypukłego.

    Ciąg jest pojęciem zapożyczonym z pola matematycznego, które w swojej idei porządkuje wiele elementów, układa je w odpowiedniej kolejności. "Ciągi" stają się więc wieloma zbiorami mającymi na celu jedno: systematyczne dążenie do skończoności czy też nie-. Paulina Iłenda podąża takim śladem poprzez tworzenie swoich prac, które nie zamykają się w jednej konwencji czy medium. Jak jedno wynika z drugiego, tak też wszystkie stają się dla siebie transparentne. Wpatrując się w całość czy wybierając poszczególne elementy danego obiektu, możemy dostrzec w nim drugi. Wszystko się ze sobą przeplata, ale zarazem tworzy swoisty i jednorodny haft. Autorka wychodząc od techniki użytej do stworzenia kołnierza sukienki, przenosi jego strukturę na pole graficzne. Na tym jednak nie kończy, widząc potencjał stworzonej pracy na nowo odtwarza go w kolejnym ubiorze. Proces twórczy trwa więc cały czas - jest zaskakujący, ale w przypadku Iłendy również uporządkowany.
Daria Grabowska


 

 

WKRÓTCE