Sokólski Ośrodek Kultury

Po raz pierwszy wśród wydarzeń kulturalnych w Sokółce pojawiło się przedstawienie pt. Herody. Grupę kolędniczą odgrywającą to bożonarodzeniowe przedstawienie stworzyła młodzież z zespołu teatralnego "Coś" pod kierunkiem Michała Gieniusza.

Na plac przed kinem przyszła spora publiczność. Czekało na nią humorystyczne przedstawienie traktujące w swej treści o prawdziwej historii znanej z Ewangelii. Oparte na ludowych, przekazywanych przez pokolenia tradycjach widowisko traktujące o rzezi niewiniątek zaplanowanej przez Heroda. Obok tego czarnego charakteru pojawił się zabawny Żyd, czarujące aniołki i straszna śmierć.

    Wspólne śpiewanie kolęd, uroczysty przemarsz z gwiazdą do kościoła św. Antoniego oraz msza św wieńczyły to wieczorne, styczniowe spotkanie.

Podczas mszy św. zaśpiewał chór Sokólskiego Ośrodka Kultury "Cantus amicorum" pod dyrekcja Heleny Sakowicz.

 

WKRÓTCE