Sokólski Ośrodek Kultury

10 stycznia 2015r. odbyło się, po raz drugi, wspólne śpiewanie kolęd wyznawców religii katolickiej i prawosławnej. I choć, a może dzięki temu, że obie religie należą do chrześcijańskiej rodziny, pieśni Bożonarodzeniowe opowiadające o narodzeniu Chrystusa różnią się melodyką, rytmem i charakterem.

   Dwie sokólskie parafie katolickie ( św. Antoniego i WNMP ) reprezentowały chóry pod kierunkiem P. Czeczota i K. Zaleskiego. Zaprezentował się też Chór z domu kultury - "Sokólskie Wrzosy".

   Z pośród prawosławnych zespołów współorganizator- Ojciec Justyn z Parafii Sw. Aleksandra w Sokółce zaprosił zespół rodzinny sióstr Sadowskich z miejscowości Makówka oraz chór rodzin z Supraśla. Siostry znane  są Sokółczanom ze Spotkań Rodzin Muzykujących odbywających się w naszym mieście od wielu lat. Jak zwykle ujęły publiczność czystością i dźwięcznością głosów. Natomiast supraski chór rodzin ujął słuchaczy swą wielopokoleniowością oraz urokiem aniołków- najmłodszych śpiewaków. Oba zespoły śpiewały kolędy w języku białoruskim i ukraińskim.

   Na rozpoczęcie koncertu głos zabrali- Ojciec Justyn oraz dyrektor SOK- Z. Dębko życząc wszystkim doskonałych wrażeń artystycznych oraz pomyślności w Nowym Roku. Na zakończenie zabrzmiała piękna polska kolęda- Bóg się rodzi. Wszystkich śpiewających starała się ośmielić i przybliżyć ich osiągnięcia artystyczne Agnieszka Kozakiewicz.

   Smacznym punktem wieczoru był poczęstunek przygotowany przez sekcję kulinarną UTW w Sokółce.

Sokólska publiczność- nadzwyczaj licznie zgromadzona w sali kina- udowodniła, że takie spotkania będą odbywać co roku.

WKRÓTCE