Otwarcie wystawy Łukasza Kundzicza odbyło się w piątkowe popołudnie. Łukasz- sokółczanin, tu się wychował i stawiał pierwsze kroki ku wielkiej karierze, którą dziś niewątpliwie robi.

W dniach 12 - 15 września odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Przez cztery dni pokazaliśmy, że różne gatunki sztuki, takie jak obraz jako fotografia i jako film czy muzyka a także słowo - wygłoszone świadectwo od wieków są w służbie Bogu. Celem wydarzeń artystycznych było także przybliżenie społeczeństwu religii prawosławnej, zrozumienie jej.

W dniu 7 października 2019 w Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury, otwarta została wystawa czasowa pt. "Jej wysokość makatka" poświęcona pracom Pani Agaty Jakończuk, wieloletniej twórczyni ludowej i znanej hafciarki.

Warsztaty fotograficzne "Z życia Sokółczan 1919 - 2019" odbywają się w Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury

BURMISTRZ SOKÓŁKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Sokólskiego Ośrodka Kultury

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 4 listopada 2019 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce lub za pośrednictwem poczty.

Zarządzenie 149 2019_.pdf
Regulamin organizacyjny SOK.pdf
Sprawozdanie za 2018 rok ost.pdf
Statut.pdf
Struktura organizacyjna SOK.pdf

W dniu 7 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Sokółce odbył się spacer historyczny pod nazwą Szlakiem sokólskich cmentarzy.

W dniu 22 września 2019 roku w uliczce przy Kinie "Sokół" stanęło 10 tablic, które uroczyście odsłonięto. Gospodarzem wydarzenia była Burmistrz Sokółki- Ewa Kulikowska zaś gośćmi  byli politycy w osobach: wicepremiera Jarosława Gowina, posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko. Najważniejsi tego dnia byli krewni i członkowie rodzin osób upamiętnionych.

W terminie 8-19 lipca 2019 w Sokólskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia w ramach Akcji Lato. Jest to propozycja zajęć artystycznych dla dzieci, które letnie ferie spędzają w Sokółce. Przez dwa tygodnie z zajęć korzystała czterdziestoosobowa grupa dzieci w wieku od lat 6 do 12.

7 września 2019 roku w sali wystawowej Sokólskiego Ośrodka Kultury miała miejsce Wystawa fotograficzna pt. Wielki Gościniec Litewski i okolice. Tygiel wiar pogranicza. Dopełnieniem wystawy były występy artystyczne zespołów prezentujących kulturę prawosławną, tatarską oraz katolicką.

13 lipca 2019 roku na placu przed Kinem "Sokół" scena rozbrzmiewała pięknymi głosami gwiazd wielkiego formatu i doskonałą muzyka Stanisława Moniuszki. Koncert był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Moniuszko 2019 Promesa" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca".
Organizatorem wydarzenia jest Sokólski Ośrodek Kultury. Współorganizator- Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.